Here are some frequently asked questions with answers. If you do not find an answer here or require further information message Fire Amusement in the contact section.

Frequently Asked Questions

Kto i na jakich zasadach prowadzi serwis www.sprawdzswojkredyt.pl?


Serwis prowadzony jest przez Kancelarię Adwokacką Magdalena Matusiak-Nowacka. Kancelaria zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych związanych ze zwrotem składek uiszczonych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu zarówno w kredytach złotówkach jak i walutowych. Ponadto, Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach związanych z tzw. odwalutowaniem kredytów. Jeżeli zdecydujesz się przesłać nam swoją umowę, Twoje dane osobowe będą bezpiecznie przetwarzane przez Kancelarię, wyłącznie w celu sprawdzenia, czy Twoja umowa zawiera klauzule niedozwolone. Wszelkie informacje zawarte w umowie objęte będą tajemnicą adwokacką. Dane kancelarii: Kancelaria Adwokacka Magdalena Matusiak-Nowacka ul. Glogera 2 lok. 26
02-051 Warszawa Kontakt tel.: (22) 827–10–31
fax: (22) 827–10–32
www.matusiak-nowacka.pl
Mam kredyt w złotówkach – czy w mojej umowie mogą znajdować się jakiekolwiek zapisy umożliwiające odzyskanie pieniędzy?


Zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego znajdują się zarówno w umowach kredytów złotówkowych jak i walutowych. Jeżeli w Twojej umowie znalazły się zapisy dotyczące takiego ubezpieczenia istnieje możliwość żądania zwrotu od banku uiszczonych opłat.
Umowę kredytu podpisałem kilka lat temu- czy nadal mogę żądać zwrotu poniesionych opłat?


Zgodnie z ogólną regułą zawartą w art. 118 kodeksu cywilnego, roszczenie kredytobiorcy o zwrot nienależnie pobranych przez bank składek na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przedawnia się z upływem 10 lat.
Jeżeli umowa kredytu została zawarta w ciągu ostatnich 10 lat istnieje możliwość żądania zwrotu od banku uiszczonych opłat.
Czym jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i dlaczego jest klauzulą niedozwoloną?


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego było przez długie lata sposobem na to, by zaciągnąć wyższe kredyty hipoteczne. Bank, udzielając kredytu był zobowiązany żądać od kredytobiorcy przynajmniej 20 % wkładu własnego. Ponieważ duża część kredytobiorców nie miała własnych oszczędności albo wolała je przeznaczyć na wyposażenie lub remont kupowanego mieszkania, zamiast odmawiać udzielenia kredytu proponował im ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Kontrowersje wokół ubezpieczenia niskiego wkładu zaczęły się pojawiać w 2011 r., a w 2012 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że zapisy dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego są klauzulą niedozwoloną, ponieważ przerzucają ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej z banku na konsumenta. Obecnie banki uchylają się od dobrowolnego zwrotu pobranych opłat, w związku z czym odzyskiwane są one na drodze sądowej.
Dlaczego sprawdzenie umowy jest bezpłatne?


Liczymy, że po sprawdzeniu umowy powierzysz nam prowadzenie sprawy o odzyskanie nienależnie pobranych przez bank opłat i prowizji. W przypadku chęci nawiązania współpracy, dokonujemy wyceny kosztów związanych z reprezentowaniem klienta przed sądem, biorąc pod uwagę wysokość roszczenia oraz poziom skomplikowania sprawy.
Jakie kredyty hipoteczne mogą zawierać klauzule niedozwolone?


Klauzule niedozwolone mogą znajdować się w kredytach zarówno złotówkowych jak i walutowych.
Jakie klauzule niedozwolone mogą być w mojej umowie?


Jeżeli masz kredyt hipoteczny złotówkowy lub walutowy i zaciągnąłeś kredyt na 70% i więcej wartości nieruchomości, bardzo prawdopodobne, że bank uzależnił udzielenie kredytu od zapłaty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Opłatę mogłeś wnieść jednorazowo, ale mogła też zostać wliczona do raty kredytu, dlatego możesz nie pamiętać, żebyś w ogóle ją płacił. W przypadku kredytów walutowych dodatkowo szukamy specyficznych klauzul związanych z walutą, w której został udzielony kredyt, w tym zwłaszcza tzw. klauzul waloryzacyjnych.

Luke Hanna | Kaye Pearson | Salem, MA | FireAmusement@gmail.com
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Twitter - Black Circle